Tuesday, January 25, 2011

• Den største bekymring for de amerikanske selskaber i Kina er inkonsekvent fortolkning og håndhævelse af kinesiske love og regler. Respondenterne var ikke beskæftiger sig med indholdet af love og bestemmelser. Snarere de udtrykte bekymring for, at love og bestemmelser anvendes på en måde, der favoriserer de statsejede virksomheder mod udenlandsk ejede virksomheder. Denne bekymring er særlig akut i forhold til det andet lag byer, centrum og vest. Bekymringerne om de juridiske rammer forhindrer nogle virksomheder fra at gøre overgangen til disse regioner, selv om staten kraftigt fremmer sådanne tiltag.